Ruim 80 deelnemers kwamen op donderdag 12 maart naar de Global Goals Gemeenten Meet-up in Utrecht. Zij lieten zich informeren en inspireren door wat er in verscheidene gemeenten inmiddels gedaan wordt om op een integrale manier aan duurzaamheid te werken.

Wereldwijde afhankelijkheid

VNG-voorzitter Jan van Zanen opende de bijeenkomst met een verwijzing naar de Corona-perikelen om duidelijk te maken hoezeer de wereld vervlochten is, en hoe het werk van gemeenten beïnvloed wordt door en van invloed is op ontwikkelingen wereldwijd. De Global Goals agenda helpt ons daarbij om die ontwikkelingen, sociaal, fysiek en economisch, in hun onderlinge samenhang te zien en daardoor oplossingen te vinden die misschien niet altijd makkelijker, maar op termijn wel effectiever zijn.

Sandra Pellegrom, de Nationaal Coördinator voor de implementatie van de Global Goals, prees de gemeenten voor de goede bijdrage die zij leveren aan de het bevorderen van de brede duurzaamheidsagenda. Zij gaf voorbeelden van goede samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven, verankering in het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie, verbinding met internationale partnerschappen van gemeenten en benadrukte het belang ervan.

Workshops over inbedding in gemeentelijk beleid

In 2 ronden workshops werd in meer detail doorgesproken over onder meer: het gebruik van de Global Goals bij de uitwerking van de Omgevingsvisie, de uitwerking van de Global Goals in het sociaal domein, hoe de samenwerking met het lokale bedrijfsleven verder te versterken, en hoe de effecten van de gemeentelijke inzet voor duurzaamheid te meten en inzichtelijk te maken.

Actiepunten

Met het presenteren van een serie actiepunten voor gemeenten en de VNG werd de bijeenkomst afgesloten. In die actiepunten voor gemeenten kwam onder meer naar voren dat het voor een effectief gebruik van de Global Goals agenda goed is aan te sluiten bij het gemeentelijk DNA. En dat het weliswaar niet makkelijk is effecten meetbaar en zichtbaar te maken, maar dat dit voor het draagvlak zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in de samenleving wel van belang is. De VNG werd onder meer gevraagd ten behoeve van die meetbaarheid door te gaan met het samenstellen van een voor alle gemeenten herkenbare set van indicatoren, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande monitors. En om te blijven faciliteren dat gemeenten van elkaars aanpakken en ervaringen kunnen leren door deze bekend te maken.

Meer informatie