Hoe kun je bevorderen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid beter worden geaccepteerd in de wijk? De gemeenten in de regio Apeldoorn hebben een aanpak ontwikkeld die interessant is voor andere gemeenten. De aanpak is uitgebreid beschreven in een VNG-praktijkvoorbeeld.

De aanpak van de regio Apeldoorn bestaat uit drie pijlers:

  • Training (van professionals)
  • Het inzetten van anti-stigmatools bij evenementen (bijvoorbeeld een spel)
  • Het vertellen van verhalen (in huis-aan-huisbladen, met filmpjes op YouTube enz)

Filmpje

Een voorbeeld van een communicatiemiddel is een filmpje op YouTube waarin oud-voetballer Andy van der Meijde in gesprek is met Lianne Ploemen. Van der Meijde was een tijd verslaafd aan cocaïne, het verwoestte zijn voetbalcarrière. Ploemen zat een tijd in beschermd wonen. Beiden kregen ze te maken met kwetsende vooroordelen in een periode dat ze er toch al slecht voor stonden.

Bespreekbaar maken

De campagne, getiteld 'Welkom in de woonomgeving' is erop gericht het stigmatiseren van mensen met een kwetsbaarheid te verminderen door dit bespreekbaar maken. Dit gebeurt bij evenementen waar veel mensen komen aan de hand van bijvoorbeeld het spel. Ook wordt in straten en wijken concrete casusïstiek besproken met bewoners. Hoe de gemeenten rond Apeldoorn dit hebben georganiseerd en vormgegevens staat in het VNG-praktijkvoorbeeld.

Meer informatie