Het Ondersteuningsprogramma loopt nu een jaar. In die periode is veel gedaan om gemeenten en (zorg)professionals te ondersteunen bij hun aanpak van welzijn en gezondheid van statushouders. Wat is er tot nu toe gebeurd? Met het magazine willen we u inspireren om verder aan de slag te gaan.

U kunt er goede voorbeelden en initiatieven uit het land vinden, en ook handreikingen en producten ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

 Let op! Dit magazine is een interactief bestand, u kunt klikken op de onderwerpen naar uw keuze.

Meer informatie