Gemeenten hebben veel verantwoordelijkheden op het gebied van het VN-Verdrag Handicap. Een aspect daarvan is het goede voorbeeld geven door zelf een inclusieve organisatie te zijn. De inspiratiebundel 'Inclusief werkgeverschap' bevat tips en ervaringen van gemeenten en werknemers.  

Met deze inspiratiebundel willen we gemeenten stimuleren en motiveren om meer mensen met een beperking aan te nemen. Het is de tweede in de reeks 'Het VN-Verdrag Handicap in jouw gemeente' en bestaat uit verhalen, filmpjes, tips en tools. Alle inspiratie komt van gemeenten en ambtenaren die weten hoe dat is: werken in een inclusieve organisatie. In de reeks inspiratiebundels komen verschillende onderwerpen uit de handreiking Lokale Inclusie Agenda aan bod.

Van elkaar leren

Op donderdag 17 oktober overhandigden Faysal en Iris – twee ambtenaren van gemeente Utrecht en geïnterviewd voor de bundel – de inspiratiebundel aan hun wethouder Linda Voortman en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De gemeente Utrecht werkt inclusieve organisatie waar alle werknemers met plezier werken. Linda Voortman gaf aan graag met andere gemeenten uit te wisselen en van elkaar te leren op dit onderwerp. De bijeenkomst was daar een geslaagde eerste opzet, in het gesprek kwamen al tips naar voren, zoals het uitnodigende taal gebruiken in vacatures.

Duizend stageplekken

Minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, is blij met de aandacht die er momenteel is voor mensen met een beperking. En specifiek voor hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hij zegt dat het vaak al tijdens de opleiding misgaat, met het vinden van een stageplaats. Daarom zet hij zich ervoor in dat er duizend stageplekken komen voor studenten met een beperking. Eén gemeente bood spontaan aan om hier invulling aan te geven.

Gewoon doen

Uit alle interviews en bij de bijeenkomst blijkt dat de beste manier om een inclusief werkgever te worden is om gewoon te beginnen. 'Ik zou andere leidinggevenden en andere gemeenten mee willen geven dat het een kwestie is van doen. Betrek het team bij wat je doet, zorg voor voldoende begeleiding en waag de sprong,' zegt Pascal van der Bol van de gemeente Utrecht. Nik van Hoogstraten zet zich in voor een inclusieve samenleving. Hij vertelde tijdens de lancering van de inspiratiebundel over zijn leven met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), en over zijn strijd om te kunnen meedoen, 'Kijk naar talent in plaats van beperkingen.' Met zijn Stichting Raket werkt Van Hoogstraten aan positieve beeldvorming en het samenbrengen van mensen met een beperking en werkgevers. Sinds 2018 werkt hij ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zet hij daar inclusie op de agenda.

Meer informatie