Hoe kunnen goede prestatieafspraken bijdragen aan het oplossen van het woningtekort? Die vraag staat centraal in een online magazine van het ministerie van BZK. Het magazine dient als inspiratiebron voor gemeenten, woningcorporaties en huurdersverenigingen die met elkaar prestatieafspraken willen maken.

De woningbouwopgave is niet overal hetzelfde. Waar in de Metropoolregio Amsterdam de focus ligt op bijbouwen, gaat het in krimpregio Coevorden juist om het aanpassen van woningen voor bijvoorbeeld ouderen. In het online magazine komen al deze verschillende invalshoeken aan bod. 

Ook wordt aan de hand van praktijkverhalen uit Nieuwegein en Gouda Oost geïllustreerd hoe bewoners worden betrokken bij plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling. Verhalen uit Limburg en Zeeland laten tot slot zien hoe in deze regio’s wordt gekeken naar de toekomst van woningbouw aan de hand van adaptief programmeren. In alle verhalen staat de link met prestatieafspraken centraal.

Het magazine over prestatieafspraken en woningbouw is het tweede magazine met inspiratieverhalen over prestatieafspraken in een serie van 5. 

Meer informatie