De fusie van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is waarschijnlijk in de zomer een feit. Dan gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van start. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid mede namens staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer.

De IGZ en IJZ hebben samen een Organisatie en Formatierapport opgesteld en dat gaat binnenkort naar de ondernemingsraden.

Daarnaast zijn de nodige stappen gezet in de wetgeving en in het kader van 'Toezicht Sociaal Domein' in het verder vormgeven van de samenwerking met de andere inspecties en de gemeenten.

Voor het zomerreces van de Tweede Kamer volgt meer informatie over de nieuwe inspectie.

Meer informatie