De Tweede Kamer debatteert 12 juni over asiel- en vreemdelingenbeleid. Gemeenten vragen aandacht voor voorheen Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV’ers) die 18 zijn geworden en vanaf die leeftijd onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Gemeenten hebben behoefte aan instrumenten waarmee zij AMV’ers – een zeer kwetsbare groep, die een zeer beperkte solide sociaal netwerk heeft – de kans kunnen bieden op een eerlijke start op weg naar integratie in de Nederlandse samenleving.

Wij vragen de Tweede Kamer de minister op te roepen om samen met betrokken bewindspersonen van VWS en SZW deze instrumenten beschikbaar te stellen aan gemeenten.

Meer informatie