De onafhankelijke Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen zet in op haalbare en uitvoerbare experimenten. Gemeenten hebben dit eerder benoemd als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de experimenten met gedoogde wietteelt.

Zo adviseert de commissie (onder leiding van hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus) in haar vandaag verschenen rapport om 'het experiment niet ongeacht de resultaten af te bouwen, en de bevindingen eerst te wegen alvorens te beslissen over het vervolg.' Ook de VNG heeft er steeds voor gepleit de experimenten niet zonder meer na vier jaar stop te zetten.

Abrupt einde

Een abrupt einde na vier jaar is uit bedrijfsecomisch opzicht een serieuze belemmering voor telers en coffeeshophouders om deel te nemen het experiment. Bovendien is het zonde succesvolle experimenten stop te zetten.

Aantal deelnemende gemeenten

Het kabinet gaat uit van 6 tot 10 deelnemende gemeenten. De commissie-Knottnerus laat echter een concreet aantal los: 'Het benodigde aantal gemeenten dient te volgen uit de precieze opzet en een goede afspiegeling van de Nederlandse situatie.'  De VNG is het daamee eens: experimenten die beperkt van omvang zijn, leiden slechts beperkt tot nieuwe kennis en inzichten.

Aandacht gezondheidsaspect

Terecht heeft de commissie veel aandacht voor het aspect volksgezondheid, ook voor gemeenten een belangrijk punt. We zien dat terug in de aandacht voor bijvoorbeeld goede voorlichting en toezicht op kwaliteit. 

Volgende stap

De adviescommissie presenteerde vanavond in Nieuwspoort haar advies over de specifieke invulling en evaluatie van de experimenten. Het advies is de volgende stap in het traject naar een nieuw landelijk beleidskader en een juridische vertaling in een Cannabiswet. De ervaringen opgedaan in de experimenten zijn hiervoor input.

Commissievoorzitter André Knottnerus beantwoordt de vragen van de pers (foto: VNG)

Gesprek met VNG

Minister Grapperhaus (JenV) liet ons onlangs weten met de VNG in gesprek te willen over het advies. In opdracht van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid zal een bestuurlijke werkgroep Experimenten Cannabisbeleid de voorstellen van de adviescommissie nader bestuderen.

Het belang van experimenten:

  • Lokale bestuurders ervaren dagelijks maatschappelijke problemen van de illegale productie van en handel in cannabis.
  • Het huidige gedoogbeleid staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg
  • Experimenten met een gesloten keten zijn van belang om te komen tot nieuw beleid en nieuwe regels op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en het bestrijden van illegale teelt en verkoop.
  • De VNG ziet hierin een unieke kans om het huidige cannabisbeleid te herzien, een wens van ruim 90% van de gemeenten.

Meer informatie

Hieronder de link naar het rapport van de adviescommissie.

Zie ook