De komende jaren moet in ruim 100 gemeenten een lokale omroep aangewezen worden. De VNG laat hiervoor een handreiking opstellen. We horen graag van zoveel mogelijk gemeenten hun ervaring met het aanwijzingsproces. Daarom organiseren we begin 2023 online werksessies voor zowel ambtenaren als raadsleden.

Landelijke en lokale partijen betrokken bij aanwijzing

Bij de aanwijzing van een lokale omroep zijn verschillende landelijke en lokale partijen betrokken. Om een handreiking te schrijven die recht doet aan de rollen van al deze partijen houden de onderzoekers gesprekken met de belangrijkste stakeholders. Denk aan het Commissariaat voor de Media, de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), de ministeries van OCW en BZK en uiteraard gemeenten en lokale omroepen. De handreiking wordt opgesteld door onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan een van de online werksessies? Laat het ons weten via het aanmeldformulier