Vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten alleen nog inloggen op Mijn DUO met token of met eHerkenning. Voor eHerkenning moeten medewerkers een eHerkenningsmiddel op minimaal betrouwbaarheidsniveau eH3 hebben. Dit geldt ook als u toegang wilt krijgen tot het inburgeringsportaal.

Inloggen met token stopt in 2022

EHerkenning wordt de nieuwe manier van inloggen bij DUO. In de loop van 2022 stopt DUO met inloggen via tokens.

Al toegang tot Mijn DUO

Heeft u al toegang tot Mijn DUO? Dan kunt u op een later moment overstappen op inloggen met eHerkenning. 

Niet meer inloggen via Suwinet per januari

Vanaf 1 januari 2022 kunt u niet meer inloggen via Suwinet. U logt dan in op Mijn DUO met eHerkenning.

Meer informatie