Bij de VNG is een motie over plastic afval binnengekomen ter behandeling in de Buitengewone Algemene ledenvergadering op vrijdag 30 november. Het VNG-bestuur adviseert haar leden om de motie over te nemen. De gemeenten zijn via een ledenbrief op de hoogte gebracht van deze motie en het advies.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug diende een motie in met een verzoek om een brede lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel. Ontwikkeling en gebruik van alternatieven stimuleren is een onderdeel van deze lobby.

Preadvies

Het VNG-bestuur adviseert haar leden om de motie over te nemen. De VNG zet zich in om harde(re) afspraken te maken over onder meer de recyclebaarheid van verpakkingen en het gebruik van alternatieven. Dit ligt in lijn met de strekking van de motie. Ook ondersteunen wij de Europese regelgeving die het gebruik van alternatieve materiaalsoorten stimuleert.

Update: uitslag stemming BALV

De leden van de VNG hebben tijdens de BALV op 30 november ingestemd met de motie. 

Meer informatie