Op de site van de DJI is het 'Informatieblad detentie en re-integratieplan (D&R-plan) ketenpartners' beschikbaar. Het informatieblad geeft uitleg over het persoonsgerichte D&R-plan en licht toe wat de Wet straffen en beschermen betekent voor het opstellen en het uitvoeren van het D&R-plan.

Het laat ook zien welke activiteiten in de penitentiaire inrichtingen (PI’s) rondom het D&R-plan plaatsvinden om de samenwerking met ketenpartners te faciliteren.

Meer informatie