De Toetsingcommissie vangnet Participatiewet heeft eind 2018 de webagina’s met informatie over de vangnetuitkering 2018 en het aanvraagformulier vangnetuitkering 2018 aangepast.

De aanpassingen verduidelijken voor gemeenten wat van hen wordt verwacht bij de vangnetaanvraag.

De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet.

Meer informatie