Het kabinet heeft onlangs een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Hierover is nu informatie beschikbaar voor gemeenten.

Bij veel gemeenten hebben zelfstandig ondernemers al gevraagd om ondersteuning vanuit deze maatregelen. Een aantal gemeenten heeft deze aanvragen aangenomen. Deze gemeenten wordt gevraagd om de aanvragen te toetsen aan de voorwaarden van de regeling.

Zelfstandigen die willen weten of ze aanspraak kunnen maken op de regeling kunnen op de website Krijgiktozo.nl met behulp van een digitale beslisboom toetsen of ze in aanmerking komen voor deze regeling.

Ondersteuning gemeenten

De VNG, Divosa, het ministerie van SZW en ICT-leveranciers werken intensief samen om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van Tozo. Vanaf maandag is een toolkit online beschikbaar via de nieuwe Tozo-pagina. Zo spoedig mogelijk komt daar een modelaanvraagformulier en de eerste versie van een instructiehandreiking beschikbaar. De komende tijd wordt de toolkit verder gevuld.

Gemeenten wordt gevraagd om de aanvragen zoveel mogelijk digitaal af te handelen. VNG, SZW, Divosa en GBI werken nauw samen met een aantal back end leveranciers die met spoed hebben gewerkt om de registratie en de betaling van deze nieuwe regeling mogelijk te maken. Actuele planningsinformatie wordt met gemeenten gedeeld vanuit hun leverancier.

Compensatie

Gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten in het kader van de Tozo. Gemeenten ontvangen de benodigde middelen via een nieuwe specifieke uitkering. Om direct aan de slag te kunnen, ontvangen gemeenten, vooruitlopend op publicatie en inwerkingtreding van de regeling, een voorschot van € 250 miljoen. De beschikkingen hiervoor zijn 27 maart verzonden.

Meer informatie

Om gemeenten doelgericht te kunnen informeren heeft de VNG vrijdag alle gemeentesecretarissen en wethouders Werk en Economie gemaild met de vraag om de naam van een contactpersoon aan te leveren.