Om ondernemers en arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij de banenafspraak, geeft de Werkkamer een indicatie voor het aantal te realiseren banen per sector en regio voor de komende jaren.

In het pdf-document vindt u de indicatieve verdeling over de 35 regio’s op basis van arbeidsmarktgegevens. De berekeningen zijn gebaseerd op de meest recente gegevens van het CBS en UWV. Op dit moment zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar over de impact van de coronacrisis in 2020 op de economie en arbeidsmarkt. Zodra deze wel beschikbaar zijn, wordt de verdeling opnieuw geactualiseerd.