In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2015-2018 staan de laatste gegevens over loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie.

In de ledenbrief staan ook de actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn, en de Cao- bepalingen die gelden bij gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast vermelden we de looncompensatie die u als gemeente voor de diverse beleidsonderdelen ontvangt.

Wij benadrukken dat de genoemde loonkostenontwikkelingen slechts een informatief karakter hebben. De gepresenteerde cijfers kunnen behulpzaam zijn bij de bepaling van de hoogte van de subsidies aan instellingen in de genoemde sectoren. U kunt ze ook gebruiken als u bekostigt op basis van aanbesteding.

Meer informatie