Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de loonkosten in de vier Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie? We zetten ze voor u op een rij in de ledenbrief van 17 juli.

Het gaat in de brief om de loonkostenontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op 2016 en een vooruitblik op 2019.

De ledenbrief gaat ook in op:

  • Enkele bijzonderheden in de Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg plus in de arbeidsvoorwaarden cultuur
  • Andere loonkostengerelateerde elementen, zoals de ontwikkeling van de pensioenpremies, sociale premies en incidentele loonkosten
  • Actuele aspecten van wetgeving en certificering, die een relatie hebben met personeel en kosten
  • De gemeentefinanciën c.q. de door uw gemeente ontvangen looncompensatie en het accres van het Gemeentefonds

Meer informatie