Op 8 februari vindt het wetgevingsoverleg breed offensief (wetsontwerp tot Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie) plaats. De VNG heeft bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor 3 zaken.

  • Breed Offensief
    • het aanvraagrecht in samenhang met de onderzoeksplicht: haal dit uit het wetsvoorstel
    • het budget: dat moet afdoende worden geregeld, zodat gemeenten de beoogde begeleiding met jobcoaches kunnen uitvoeren en hun overige taken kunnen uitvoeren
  • Ingediende amendementen n.a.v. de ‘Wijdemeren-zaak’: gemeenten zijn het eens met het omzetten van ‘moet’- naar ‘kan’-bepalingen
  • De wetwijziging kan naar de mening van de VNG op zijn vroegst pas vanaf op 1 januari 2022 van kracht worden.

Meer informatie