Op 2 februari spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. De VNG en Divosa benadrukken in een brief dat onze kwetsbare inwoners gebaat zijn met een systeem dat zich kenmerkt door duidelijkheid, transparantie en eenvoud.

Een nieuw stelsel dat écht aansluit bij het dagelijks leven van onze inwoners. Daar streven VNG en Divosa naar.

Het huidige toeslagenstelsel raakt verschillende onderdelen van het leven: wonen, zorg en kinderen; het speelt voor veel huishoudens en gezinnen een cruciale rol in hun bestaanszekerheid. Dit maakt sleutelen aan het toeslagenstelsel uitermate precair en complex.

Meer informatie