Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Via een position paper vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vier onderwerpen: regiodeals, vitaal platteland, de Programmatische aanpak stikstof (PAS) en de sanering van de varkenshouderij.

Kort samengevat vragen we in het position paper: 

  • Regiodeals:
    Beantwoord de gebleken investeringsbereidheid uit de regio’s.
  • Vitaal platteland:
    Een plan voor een nationaal strategisch Gemeenschappelijk Landbouw Beleid vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de betrokken partijen.
  • Programmatische aanpak stikstof (PAS):
    Gemeentelijke projecten moeten een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van rijks- en provinciale projecten. En als het Europese Hof op 7 november uitspreekt dat de PAS niet rechtmatig is, komen in Nederland veel projecten stil te liggen, met grote economische gevolgen. In dat geval is het belangrijk gelijk een overgangsregeling vast te stellen.

Wat de sanering van de varkenshouderij betreft, zijn we blij dat middelen zijn gereserveerd voor innovatie in stalsystemen en brongerichte verduurzaming in samenspraak met gemeenten.

Meer informatie

Hieronder het position paper zoals verzonden aan de Tweede Kamer.