Door omstandigheden kwetsbaar geraakte mensen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken over het moment van hun kinderwens en het belang van het kind is essentieel. Het is goed voor het gezin in wording én uit oogpunt van besparing van veel onnodige zorg- en ondersteuningskosten.

Het onlangs verschenen rapport 'Maatschappelijke Kosten- en Baten Studie (MKBA) Nu Niet Zwanger' is niet bedoeld om menselijke verhoudingen te monetariseren maar als instrument om het gesprek met elkaar aan te gaan: Wat doet het programma? Wat is de toegevoegde waarde? En wat zijn de kosten en de baten? Het rapport kan ook de leidraad zijn om een breder gesprek te voeren over interventies in het sociaal domein en een duurzame financiering daarvan.

Initiatieven bundelen en effectiever samenwerken

Steeds breder wordt de overtuiging gedeeld dat de vele initiatieven gericht op stevig ouderschap 'aan de voorzijde' beter gebundeld moeten worden. Niet alleen omdat partners met sluimerende relatieproblemen dan beter weten waar ze terecht kunnen, maar juist ook omdat we als gemeenten en partners effectiever moeten samenwerken als we echt impact willen creëren. Het rapport 'MKBA Nu Niet Zwanger' brengt in beeld hoe dit kan werken als het gaat om een weloverwogen keuze over de kinderwens.

Meer informatie

Zie ook