Op 9 september heeft de VNG in samenwerking met de NVVK een online zomersessie ‘Samen in gesprek over goede lokale schuldhulp’ georganiseerd.

In 2018 heeft de Nationale Ombudsman een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van gemeentelijke schuldhulpverlening. Hier is in de Tweede Kamer aandacht aan besteed. De VNG heeft naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek van de Nationale Ombudsman samen met gemeenten bestuurlijke uitgangspunten over de toegang en kwaliteit van schuldhulpverlening opgesteld. De NVVK heeft deze bestuurlijke uitgangspunten voor gemeenten vertaald naar een praktische NVVK Belofte.

In de zomersessie zijn de bestuurlijke uitgangspunten van de VNG en de vertaling naar de NVVK Belofte aan bod gekomen. Edith van Ruijven (Programmamanager Verbinden Schuldendomein) opende de zomersessie. Alberta Schuurs (Wethouder de Ronde Venen en vicevoorzitter VNG-commissie PSI), Imane Tahiri (Senior Beleidsadviseur VNG) en Linda van Vliet (Programmamanager NVVK) zijn aan het woord geweest over het belang van goede schuldhulpverlening, de bestuurlijke uitgangspunten van de VNG en de NVVK Belofte.

Daarnaast is in de zomersessie ook aandacht geweest voor de reactie van de Nationale Ombudsman op de bestuurlijke uitgangspunten van de VNG en de NVVK Belofte in relatie tot de bevindingen van het onderzoek naar schuldhulpverlening van de Nationale Ombudsman.

Daarna zijn we vooral in gesprek gegaan met elkaar. Silke Eitink (Ondernemersadviseur Schuldhulpverlening van de ROZ Groep) nam ons mee in een bevlogen verhaal over de schuldhulpverlening voor ondernemers. “Ondernemers zijn niet speciaal, het zijn gewone mensen met gezinnen. Mensen zoals jij en ik, of de buurman. Zoek de verbinding met andere gemeenten, stakeholders en ketenpartners om een totaalpakket te kunnen aanbieden. Wees niet de zoveelste in de rij van instanties waar deze personen mee te maken hebben.”

Lineke Smit (Ervaringsdeskundige generatie armoede en sociale uitsluiting ​bij het Expertisecentrum Sterk uit Armoede) gaf ons haar visie op hoe goede schuldhulpverlening kan bijdragen op een duurzaam schuldenvrije toekomst. Zij sprak ook over laaggecijferdheid. “Educatie is de weg naar zelfstandig schuldenvrij zijn. Zorg ervoor dat je inwoners niet alles uit handen neemt, maar zorg ervoor dat ze na het schuldhulptraject voldoende toegerust zijn, weten hoe ze hun financiën kunnen beheren en verantwoorde keuzes kunnen maken.”

Tijdens de zomersessie konden de deelnemers reageren op verschillende stellingen over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het was een inspirerende middag. De online zomersessie is terug te zien op YouTube.

Meer informatie