Minister De Jonge (VWS) onderzoekt of voor het verlengen van pleegzorg tot 21 jaar een wijziging van de Jeugdwet nodig is, of dat bestuurlijke afspraken voldoende zijn. De uitkomsten van deze verkenning komen in april, zo schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met pleegouderorganisaties, jeugdhulpaanbieders en gemeenten verkent de minister hoe verlengde pleegzorg tot 21 jaar de standaard kan worden in plaats van een uitzondering.

In de verkenning komen aan de orde:

  • De wensen van jongeren en pleegouders
  • De organisatorische en financiële aspecten voor pleegouders, pleegzorgorganisaties en gemeenten
  • De vraag of pleegzorg tot 21 jaar op basis van bestuurlijke afspraken mogelijk, of dat een wijziging van de Jeugdwet nodig.

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer in april over de uitkomsten van de verkenning.

Meer informatie