Vanaf 2018 zijn er geen peuterspeelzalen meer. Dat heeft ook gevolgen voor gemeenten: verschillende regels met eigen budgetten, verdelingscriteria en verantwoordingsmodellen. VNG-adviseur Petra Raaijen blogt over de 'wirwar van financiële regels voor gemeenten voor het aanbod in de kinderopvang'.

Nog minder dan 2 maanden en de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk treedt in werking. De wet regelt dat alle peuterspeelzalen vanaf die datum kinderdagverblijven zijn. Ook de rol van de gemeente verandert, doordat een grotere groep ouders in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

  • Missing media. Gemeenten maken vanaf 2018 alleen afspraken met kinderopvangorganisaties voor uitvoering van onderwijsachterstandenbeleid en het regelen van aanbod voor kinderen waarvan de ouders geen toeslag kunnen aanvragen.
  • Hiervoor zijn verschillende regels met eigen budgetten, eigen verdelingscriteria en eigen verantwoordingsmodellen.

Lees het blog

Deze veranderingen staan centraal in het blog van Petra Raaijen, VNG senior Beleidsadviseur Onderwijs, naar aanleiding van haar workshop over de nieuwe wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, op het Congres Handhaving en Naleving op 31 oktober 2017 in ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie

Zie ook

Actuele informatie over de harmonisatie voor zowel gemeenten, als kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en ouders vindt u hier:

 

<