Na vaststelling door de minister van OCW wordt de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 terugwerkend tot 1-1-2017 van kracht. Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie liet de VNG een handreiking en een zogenoemde SelectTool ontwikkelen door VHIC.

Kijk voor de handreiking en de SelectTool onderaan dit bericht.

Procesgerichte selectie

Een document staat (bijna) nooit op zichzelf, maar maakt deel uit van een proces (of zaak) dat als geheel (inclusief alle archiefbescheiden) wordt gewaardeerd. Waar vroeger het selecteren van archiefbescheiden per taakveld gebeurde, moet dat nu gedaan worden naar het uitgevoerde proces. Procesgerichte selectie vervangt documentgerichte selectie.

Handreiking

In de handreiking leest u hoe u de nieuwe Selectielijst moet lezen en gebruiken. De handreiking geeft ook tips hoe de Selectielijst ingezet kan worden in de organisatie. De handreiking gaat in op de praktische uitwerking en implementatie.

SelectTool

De SelectTool is een gratis softwareprogramma (.exe-bestand) waarin de nieuwe selectielijst op een handige manier doorzoekbaar is. Per resultaat wordt alle essentiƫle informatie weergegeven. Deze tool bevat per resultaat een vergelijking met de Selectielijst 2012.

Aanpassingen en terinzagelegging

Naar aanleiding van het overleg met het Nationaal Archief is een aantal aanpassingen in de ontwerpselectielijst aangebracht. In een nieuwe bijlage (7) van het ontwerp zijn deze wijzigingen op een rij gezet. De aangepaste ontwerpselectielijst 2017 is als onderdeel van de vaststellingprocedure ter inzage gelegd voor zienswijzen van burgers. Naar aanleiding hiervan kan de ontwerpselectielijst nog gewijzigd worden. De handreiking en Selecttool worden dan ook aangepast.

Meer informatie: