Deze week is impactcorona.nl live gegaan. Hierop zijn onder andere de eerste resultaten te vinden van het grootschalig onderzoek over de sociale impact van COVID-19 op de samenleving, op het gebied van welbevinden, solidariteit, buurtrelaties en vertrouwen in instituties. 

De VNG is partner in dit onderzoeksproject, naast de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. De resultaten van het onderzoek worden onder andere benut door de bestuurlijke werkgroep Depla die zich bezighoudt met de sociale impact van de coronacrisis. 

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat enerzijds uit grootschalig survey-onderzoek en anderzijds uit verdiepend kwalitatief onderzoek. Binnen het survey-onderzoek zijn sinds maart 3 steekproeven uitgevoerd, zowel landelijk als in steden en regio’s. Er volgt er nog 1. Aan de hand van beide onderzoeken wordt samen met beleidsmakers, professionals en burgers handelingsstrategieën ontwikkeld om de individuele en sociale veerkracht te vergroten. 

De uitvoering van het onderzoek is in handen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO.  Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMW.

Meer informatie