Onder de huidige omstandigheden is de Wet Digitale Overheid (Wdo) niet goed uitvoerbaar voor gemeenten. Dat blijkt uit een eerste impactanalyse van de VNG.

De uitvoeringstoets is een analyse van het Besluit digitale overheid, de Regeling betrouwbaarheidsniveaus en Besluiten burger- en bedrijfsmiddelen. Het onderzoek richt zich daarmee op enkele onderdelen van de Wdo die inmiddels zijn uitgewerkt:  informatiebeveiliging, acceptatieplicht en betrouwbaarheidsniveaus van inlogmiddelen voor publieke dienstverlening.

Onduidelijkheid

De conclusie is dat onder de huidige omstandigheden de Wdo niet goed uitvoerbaar is voor gemeenten. Over het algemeen is er nog te veel onduidelijk waardoor het moeilijk wordt voor gemeenten om zich voor te bereiden. Ook zijn er zorgen dat inwoners en organisaties niet goed worden meegenomen in het proces.

Aanbevelingen

Om de Wdo succesvol te kunnen implementeren door gemeenten en de wet uitvoerbaar te maken, staan er aanbevelingen in het rapport. De VNG stuurde het rapport met brief naar het ministerie van BZK. Er is inmiddels contact gelegd om tot afstemming te komen.

Meer informatie