In het burgerlijk en bestuursprocesrecht worden professionele partijen, dus ook gemeenten, verplicht een procedure langs elektronische weg te voeren. Dit betekent dat processtukken digitaal moeten worden ingediend. VNG/KING doet onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties voor gemeenten.

Impactanalyse

Het ministerie van Veiligheid en Justitie/De Rechtspraak heeft de VNG opdracht gegeven om een impactanalyse uit te voeren. KING voert deze impactanalyse uit voor de VNG. De impactanalyse biedt inzicht in de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten. KING voert hiertoe momenteel een eerste verkennende fase uit. De doelstelling is om aan het einde van de looptijd van deze verkennende fase (najaar 2017) de eerste bevindingen beschikbaar te hebben.

Vervolg

VNG/KING nemen de uitkomsten van de verkenning mee in de besluitvorming over een vervolgtraject. Hierbij gaat het onder meer om het uitvoeren van een verdiepende fase van de impactanalyse. Via de websites van de VNG en KING houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie

Vragen?

  • Heeft u algemene, generieke vragen over het digitaal procederen? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum, tel. 088 - 361 61 61.
  • Heeft u specifieke vragen over de bedrijfsvoering van gemeenten in relatie tot het verplicht digitaal procederen? Neem dan contact op met het VNG Informatiecentrum via het vragenformulier of stuur een mail naar info@KINGgemeenten.nl.