Er worden veel vragen gesteld over de het Individueel Keuzebudget (IKB) dat per 1 januari 2017 is ingegaan. De komende periode zullen we regelmatig een vraag nader toelichten. Deze week beantwoorden we de vraag: hoe zit het met werkgeversverklaringen en het IKB?

Een aantal gemeenten hebben aangegeven dat hun medewerkers geen of een lagere hypotheek krijgen, omdat het IKB niet wordt meegenomen in de werkgeversverklaring. Dit kan voorkomen worden door niet de term IKB of budget op het werkgeversformulier te gebruiken, maar ieder inkomensbestanddeel afzonderlijk in te vullen (dus bij levensloopbijdrage, eindejaarsuitkering en vakantietoelage apart het jaarbedrag vermelden). Deze wijze wordt bevestigd door Stichting Nationaal hypotheekfonds. U kunt bij de werkgeversverklaring gebruik maken van het NHG-model.

Werkwijze

Bij de werkgeversverklaring dienen doorgaans ook salarisstroken en bankafschriften bijgevoegd te worden, die in lijn moeten zijn met de werkgeversverklaring. Wanneer er sprake is van een afwijking tussen de loonstrook, bankafschriften en werkgeversverklaring, zal de gemeentelijke werkgever dit met stempel en handtekening schriftelijk op officieel briefpapier van de gemeente moeten bevestigen. En ook moet de gemeentelijke werkgever verklaren dat de loonbestanddelen vakantietoelage, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage een structureel en onvoorwaardelijk karakter hebben (zie ook de toelichting bij artikel 3:28 CAR-UWO).

Salarisbureaus kunnen eventueel ten behoeve van de werkgeversverklaring de diverse bronnen en reserveringen op de loonstrook technisch vermelden. Wanneer dit niet het geval is, kunnen medewerkers ook via de salarisbureaus de diverse bronnen (vakantietoelage, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering) opvragen.

Meer informatie