De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) gaat deze zomer een onderzoek doen naar de kwaliteit van de teststraten en het bron- en contactonderzoek, dat door GGD'en wordt uitgevoerd bij het opsporen en voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.

In samenhang hiermee vindt breed onderzoek plaats in het hele zorglandschap omdat hechte regionale samenwerking belangrijke voorwaarde is voor effectiviteit van het testbeleid en bron- en contactonderzoek.  

Toetsingskader

Het toezichtskader is in te zien op de website van de IGJ.

Wilt u vanuit de gemeente aandachtspunten meegeven voor het toezicht dan kunt u dit voor 1 juli melden via DienstpostbusIGJpublieke: gezondheid@igj.nl