De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stuurt op 18 maart haar jaarlijkse enquête over Wmo-toezicht aan de gemeenten. Gemeenten krijgen 6 weken de tijd (tot 29 april) om de vragenlijst in te vullen. De VNG verzoekt alle gemeenten aan het onderzoek mee te werken.

Op die manier ontstaat een volledig beeld van het Wmo-toezicht en krijgen we beter zicht op mogelijke ondersteuningsvragen vanuit gemeenten.

Waarom dit onderzoek?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en voor het toezicht daarop. De wet verplicht de IGJ om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van het Wmo-toezicht. Omdat het Wmo-toezicht in 2015 en 2016 in veel gemeenten nog in opbouw was, is dit onderzoek vorig jaar voor het eerst uitgevoerd. Zie het rapport (over het jaar 2017) onderaan dit bericht.

Waar gaat het onderzoek precies over?

De enquête bevat feitelijke vragen over bijvoorbeeld de positionering van de toezichthouder, de manier waarop de bevindingen van het Wmo-toezicht worden gebruikt en het aantal onderzoeken dat in 2018 is uitgevoerd. Daarnaast voert de IGJ dit jaar een steekproef uit om in beeld te brengen hoe gemeenten de verplichte meldingen van calamiteiten door Wmo-aanbieders hebben georganiseerd.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De IGJ verwerkt de resultaten uit de enquête in een (openbaar) onderzoeksrapport voor de minister van VWS. Het gaat om een algemeen beeld van de kwaliteit van het Wmo-toezicht. De bevindingen in het rapport zijn niet te herleiden naar afzonderlijke gemeenten.

Meer informatie

Hieronder het vorig jaar gemaakt rapport over het jaar 2017.