Sinds 2007 wisselen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten via het systeem DPAN gegevens van gedetineerden uit in verband met hun re-integratie. Het systeem is in technisch opzicht toe aan vervanging, bovendien is de wet- en regelgeving voor gegevensuitwisseling aangescherpt.

Het ministerie van JenV, de DJI en de VNG werken daarom aan een nieuwe werkwijze en ICT-oplossing die tegemoet komen aan de hedendaagse technische eisen en de aangescherpte regels. De resultaten worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd.

Voordelen van de nieuwe werkwijze

Momenteel wordt een omvangrijke set aan gegevens uitgewisseld via DPAN. Een nieuwe werkwijze zal daarom bijdragen aan verlichting van de administratieve werklast en een effectieve aanpak. Een verkorte vragenlijst is eenvoudiger te doorlopen en de gegevens zijn gemakkelijker in te voeren, eerst nog direct in TULP en in de toekomst in BVJ. De nieuwe werkwijze bevordert daardoor de re-integratieactiviteiten.

Gegevens over begin en einde detentie

Om gemeenten te kunnen blijven informeren over het begin en einde van de detentie van gedetineerde ingezetenen, creëert het ministerie van JenV een juridische grondslag in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg). Zodra dit rond is, wordt de melding niet meer via DPAN gedaan, maar automatisch via het systeem Injus van de Justitiële Informatie Dienst (JustID).

Consultatie

De wijziging van het Bjsg is ter consultatie gepubliceerd. De VNG zal reageren op de consultatievraag, maar we zijn ook benieuwd naar de mening gemeenten. Opmerkingen die een rol kunnen spelen in de consultatie kun u mailen naar ico.kloppenburg@vng.nl 

 

 

 

 

 

Gegevens over de vijf basisvoorwaarden

Met oog op de re-integratie van gedetineerden wisselen DJI en gemeenten ook gegevens uit over de vijf basisvoorwaarden: ID-bewijs, onderdak, werk en inkomen, schulden en zorg. De wijziging van het Bjsg biedt hiervoor geen juridische grondslag: het gaat niet om justitiële gegevens maar om gegevens uit het sociaal domein. Voor de uitwisseling ervan is toestemming nodig van de gedetineerden.

Alleen strikt noodzakelijke gegevens worden in de toekomst opgevraagd en gedeeld. De DJI en de VNG gaan dit proces in afstemming met het ministerie van JenV ontwikkelen.

ICT-voorziening gegevensuitwisseling basisvoorwaarden

Voor de feitelijke uitwisseling van gegevens over de vijf basisvoorwaarden wordt gezocht naar een ICT-voorziening die DPAN kan vervangen en voldoet aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt. Op termijn moet de nieuwe werkwijze worden opgenomen in de Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ), die het huidige TULP-systeem van DJI vervangt.

Wat gaat er de komende maanden gebeuren?

Deskundigen van DJI, gemeenten en JenV ontwikkelen een nieuwe werkwijze. Hiervoor wordt onder andere een werkgroep met medewerkers van DJI en gemeenten samengesteld. Via de reguliere informatiekanalen van de DJI en de VNG informeren we over de voortgang van het traject.