Volgens Jantine Kriens is er een groeiend besef dat het zonder elkaar niet mogelijk is: 'Niet interbestuurlijk samenwerken is echt niet langer een optie. Het is pure noodzaak om het met zijn allen te gaan doen.' Ze vertelt waarom het Interbestuurlijk programma nodig is om ondermijning aan te pakken.

Het hele interview met Jantien Kriens, algemeen drecteur bij de VNG, leest u onder 'Meer informatie'. 

Oplossen maatschappelijke problemen

Een belangrijke waarde van het IBP is dat het oplossen van de maatschappelijke opgave centraal centraal staat. 'In het geval van ondermijning betekent deze waarde voor mij: ga uit van de opgave. En dat we de tijd moeten nemen om vast te stellen wat we er eigenlijk onder verstaan, om te kunnen komen tot oplossingen. Die zijn niet voor iedereen hetzelfde.

Inspanning alle overheden

In de Rotterdamse haven spelen andere zaken dan in Brabant met zijn drugsproductie of in de grensstad Maastricht. Daarom is een inspanning van álle overheden nodig, zodat je de problemen van heel veel kanten kunt benaderen, niet alleen vanuit politie en justitie. Prioriteren en daarna regionaal en lokaal invullen.

We moeten het als een maatschappelijke opgave zien, niet als beleid.

 

 

Want het theoretisch afbakenen van een vraagstuk is iets anders dan er daadwerkelijk iets aan doen.’

Nieuwsbrief IBP

Het interview met Jantine Kriens is verschenen in de eerste nieuwsbrief van het IBP-programmateam. Hierin werken het Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen samen.

Wilt u geen berichten missen over het Interbestuurlijk programma? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Ongeveer eens per maand ontvangt u een bericht met interessante verhalen over interbestuurlijk samenwerken, nieuws over het programma, en bijeenkomsten die relevant zijn voor uw werk.

Meer informatie