Een aantal gemeenten wordt geconfronteerd met vragen over het vervallen van de huurtoeslag voor vakantiewoningen. Daarom geven we hier een korte toelichting op de regeling.

Met ingang van 1 juli 2016 is er geen recht meer op huurtoeslag voor huurders van woningen die zich op een vakantiebestedingsbedrijf bevinden. De Wet op de huurtoeslag is hierop aangepast.

  • Deze nieuwe regel geldt ook als het gaat om een onroerende woning en/of de huurovereenkomst naar aard van korte of lange duur is.
  • De regel is ook van toepassing als de gemeente permanente bewoning van de vakantiewoning heeft toegestaan of wanneer de woning op het vakantiepark door een particuliere eigenaar wordt verhuurd.

Huurtoeslag 

Als door de Belastingdienst/Toeslagen is vastgesteld dat er huurtoeslag wordt verkregen voor de huur van een vakantiewoning dan ontvangt de aanvrager een brief waarin wordt aangegeven dat er voor een vakantiewoning inmiddels geen huurtoeslag meer kan worden verkregen. De Belastingdienst/Toeslagen zet de huurtoeslag vanaf dat moment stop.

De reeds uitbetaalde huurtoeslag wordt niet teruggevorderd. Deze soepele behandeling zal worden beëindigd met ingang van 1 april 2018. Huurders in een vakantiewoningen krijgen vanaf die datum geen huurtoeslag meer (mogelijk kan dat leiden tot terugvordering vanaf 1 april 2018).

Huurders van vakantiewoningen met huurtoeslag die niet door Belastingdienst/Toeslagen zijn gestopt wordt aangeraden deze per 1 april 2018 zelf te stoppen om een eventuele terugvordering te voorkomen (www.toeslagen.nl).