Assen, Meierijstad en Den Haag zijn in 2021 de duurzaamste aanbesteders onder gemeenten, aldus Bouwend Nederland. De verschillen tussen de koplopers en de achterhoede in de lijst nemen toe. Om het aantal duurzame aanbestedingen te verhogen, kunnen gemeenten gebruikmaken van nationale en Europese hulpmiddelen.

Duurzame overheidsopdrachten zijn belangrijk omdat die kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en de EU-ambities over circulaire economie. Het aantal duurzame aanbestedingen in Nederland steeg van 26,9% in 2018 naar 37,2% in 2020. Om dit aandeel verder te verhogen, zijn er verschillende hulpmiddelen:

Aanbestedingsrichtlijnen

Er bestaat op dit moment geen wettelijke verplichting tot duurzaam aanbesteden. De aanbestedingsrichtlijnen geven wel een wettelijk kader dat mogelijkheden biedt die bij duurzaam aanbesteden kunnen helpen. 

Sectorspecifieke regelgeving

Daarnaast heeft de Commissie in sectorspecifieke regelgeving milieucriteria verwerkt, bijvoorbeeld in de richtlijnen voor schone energiezuinige wegvoertuigen en voor energieprestaties van gebouwen. Daar geldt dus wel een plicht tot duurzaam aanbesteden.

Duurzaamheidscriteria

Andere handvatten om te helpen bij duurzaam aanbesteden zijn duurzaamheidscriteria. Deze zijn zowel op nationaal niveau, als op Europees niveau voor meerdere product- en dienstencategorieën opgesteld. 

Meer informatie