Per 1 mei moeten alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimumloon (Wml) óf gebruik maken van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk (HUS). In een eind 2018 verzonden ledenbrief gingen we al in op de regeling en wat gemeenten, samen met de betreffende budgethouder, moeten doen vóór 1 mei.

Hieronder vatten we de gevolgen van de regeling nog eens samen en zetten we de door de gemeenten te ondernemen acties op een rij.

Urgentie

De SVB moet vanaf 1 mei handhaven op de Wml voor alle budgethouders. Zorgovereenkomsten die na deze datum niet voldoen aan de Wml worden stopgezet, dit betekent dat er niet wordt uitbetaald. Het is daarom van belang om z.s.m. aan de SVB door te geven af u als gemeente gebruik gaat maken van de HUS!

Uitzonderingen tot 1 mei

Budgethouders die een familierelatie hebben met hun zorgverlener zijn tot 1 mei uitgezonderd van de Wml. Deze uitzonderingssituatie eindigt dus per 1 mei, in het totaal gaat het voor gemeenten om ongeveer 2.300 budgethouders. Deze budgethouders hebben hierover de afgelopen maanden per brief berichten van de SVB ontvangen. Gemeenten zijn door de SVB al via de portal geïnformeerd om welke budgethouders het gaat.

Drie opties

Gemeenten en budgethouders moeten nu op korte termijn regelen hoe hier vanaf 1 mei mee om te gaan.
Er zijn drie opties:

  1. voldoen aan Wml en het tarief in de zorgovereenkomst aanpassen
  2. stopzetten van de zorgovereenkomst met het betreffende familielid
  3. gebruik maken van de nieuwe maatregelen Hulp uit sociaal netwerk (symbolische vergoeding en/of onkostenvergoedingen)

Te ondernemen acties

Als gemeente moet u beslissen of u de nieuwe maatregel opneemt in uw beleid en regelgeving. Ga daarnaast met de budgethouders die tot 1 mei nog onder de uitzonderingscategorie vallen in gesprek om daarbij per situatie te beoordelen wat past voor de budgethouder.

Nieuwe regeling HUS

Voor de budgethouders in de uitzonderingsgroep voor wie het tarief optrekken naar het minimumloon niet de juiste maatregel is, kan de gemeente ervoor kiezen de nieuwe regeling HUS toe te passen. De regeling moet dan worden opgenomen in de gemeentelijke verordening. (NB: binnenkort stuurt de VNG gemeenten een ledenbrief met de integrale modelverordening sociaal domein. De ledenbrief heeft vertraging opgelopen, maar verwachten we nu begin april te verzenden.)

Verklaring Hulp uit sociaal netwerk

Voor de overgang naar de regeling HUS moet de oude zorgovereenkomst omgezet worden naar een nieuwe ‘verklaring Hulp uit sociaal netwerk’. Vanaf medio maart heeft SVB de modelverklaring beschikbaar voor gemeenten (niet op de website van SVB, maar in de portal). Gemeenten kunnen de verklaring met de budgethouder bespreken en invullen. Begin april staat in de portal een instructie voor het gebruiken en indienen van de verklaring.

Meer informatie

Wilt u als gemeente gebruik gaan maken van de regeling HUS, maar heeft u hierover nog vragen? Stuur dan een mail naar: Elise.luijcx@vng.nl