78% procent van de Nederlanders vindt dat de overheid meer moet doen om mensen te helpen hun weg te vinden in de digitale wereld. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek 'Hoe mediawijs is Nederland?' dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd.

Nederlanders zijn over het algemeen actief aan de slag met internet en sociale media. Toch beschikt volgens het onderzoek 42% van de onderzochte volwassenen (omgerekend 5 miljoen Nederlanders) niet in voldoende mate over de competenties om zich te redden in de digitale wereld. Motiveer mensen om digitale vaardigheden te verwerven door ze persoonlijke meerwaarde te laten ervaren, zo stelt de bibliotheek West-Achterhoek.  

Koplopers en kwetsbaren

Mediawijsheid bestaat uit kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media. Hoe mediawijs mensen zijn, bepaalt of mensen zich staande kunnen houden in de digitale samenleving en in hoeverre ze kunnen profiteren van de kansen die digitalisering biedt.

Vier groepen burgers

In het rapport worden vier groepen burgers onderscheiden: koplopers (30%), actieven (22%, minder in staat om kansen te benutten), afwachtenden (21%, volgend, wat onzeker en met beperkte interesse) en kwetsbaren (27%, laag kennisniveau, wantrouwend, hulpbehoevend en onkundig).

Hulp nodig

De groep kwetsbaren is vaker ouder, behoort vaak tot de laagste sociale klasse heeft en heeft vaker een migratieachtergrond. Deze kwetsbaren hebben behoefte aan hulp bij basale mediaomgang en overheidsdiensten als online belastingaangifte doen, OV-chipkaart gebruiken, DigiD aanvragen en omgaan met Mijnoverheid berichtenbox. Ze weten ook vaak niet waar ze hulp kunnen vinden.

Bijblijven in Bronckhorst

Een van de organisaties waartoe men zich voor hulp kan wenden is de lokale bibliotheek. De bibliotheek West-Achterhoek liet nader in beeld brengen over welke digitale vaardigheden een oudere in de gemeente Bronkhorst over 5 jaar moet beschikken om aangesloten te blijven op de zorgverlening. Het gaat zowel om vaardigheden om te participeren (een e-mail sturen) en vaardigheden om randvoorwaarden (een mailaccount aanmaken) te organiseren zo stelt het rapport.

Geen apparaat in huis

34% van de onderzochte ouderen van Bronkhorst voelt zich digitaal onbekwaam. Eén op de vijf inwoners heeft zelfs geen enkel apparaat in huis waarmee digitale diensten kunnen worden gebruikt. Volgens het rapport is het niet wijs om ouderen die geen behoefte hebben om digitale vaardigheden te leren, op te leggen dat zij dit moeten doen. Aanbeveling is oog te hebben voor de individuele wensen en maatwerk te leveren.

Digitale inclusie

Het bevorderen van digitale inclusie is een van de thema’s van de agenda van de digitale overheid, NLDigibeter. Deze agenda krijgt de komende tijd een nadere uitwerking.

Meer informatie