Iemand die vanwege het coronavirus in (thuis)quarantaine gaat, moet 10 dagen binnen blijven en mag geen bezoek ontvangen. Er is steun en hulp beschikbaar voor wie dat in deze periode nodig heeft. 

Een quarantainegids geeft hierover uitleg. Gemeenten hebben een rol in de ondersteuning, zij zijn door de VNG per ledenbrief geïnformeerd. (Zie onderaan dit bericht.)

Sociaal ondersteuningspakket en rol gemeenten

De ledenbrief informeert over de maatregelen van het kabinet ter ondersteuning van mensen die verplicht in quarantaine moeten (het 'sociaal ondersteuningspakket') en over de rol die hierin van gemeenten wordt verwacht. De quarantainegids is als bijlage meegezonden.

Hulp via de gemeente

De quarantainegids geeft weer voor welke hulp men bij de gemeente terecht kan:

  1. (Psycho)sociale hulp: een luisterend oor (algemene en individuele voorzieningen vanuit de Wmo).
  2. Praktische hulp: bijvoorbeeld boodschappen, hond uitlaten, kinderen halen/brengen (via vrijwilligersorganisaties/maatschappelijk middenveld).
  3. (Medische) zorg en ondersteuning: continuïteit conform RIVM-richtlijnen (via GGD, huisarts, Wmo- en jeugdhulpaanbieders).
  4. Inkomensondersteuning conform Participatiewet: (bijzondere) bijstand, schuldhulpverlening).
  5. Verblijf: als thuisquarantaine echt geen optie is (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen) kan de gemeente zoeken binnen haar mogelijkheden van crisisopvang.

Kostencompensatie voor gemeenten

Eenmalig wordt € 4 mln toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Op een later moment bekijken we in goed overleg met het Rijk of er aanvullende afspraken nodig zijn voor 2021.

Meer informatie

Hieronder de ledenbrief en de quarantainegids. In de ledenbrief geven we gemeenten nog tips wat zij nog meer zouden kunnen doen ter ondersteuning.