Met steun van gemeenten maken huiswerkinstituten hun diensten toegankelijk voor kinderen van ouders met een smallere beurs. De brancheorganisatie presenteert enkele casussen van samenwerkingsverbanden tussen de instituten en partners.

Emmy van Rooyen, voorzitter van de LVSi: ‘Wij hopen dat deze voorbeelden als inspiratiebron dienen bij het helpen van nog meer kinderen.’

Meer informatie: