In de regio Rotterdam-Rijnmond heeft VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland aandacht gevraagd voor de huisartsenzorg voor statushouders. De zorg is niet gemakkelijk door taal- en cultuurbarrières. Lees het interview met de Schiedamse huisarts René Koops over zijn ervaring met statushouders.

Er zijn huisartsenpraktijken die problemen ervaren met het grote aantal aanmeldingen van nieuwe patiënten met een andere culturele achtergrond en hun zeer beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Sinds mei 2017 is er een nieuwe regeling voor het inzetten van tolken bij de huisarts, voor een periode van zes maanden.  

Tolkenvoorziening

Huisartsen in deze regio maken vaak geen gebruik van de tolkenvoorziening omdat de toegang als lastig wordt ervaren. Gemeente Schiedam heeft het initiatief genomen om via de lokale ROS (Regionale Ondersteuning structuur voor de Eerstelijnszorg) de huisartsen in de regio te voorzien van informatie over de tolkenvoorziening. Deze informatie is verwerkt in een artikel waarin huisarts René Koop vertelt over zijn ervaringen met statushouders als patiënt.

Cultuursensitief werken

Daarnaast geeft het artikel suggesties voor een goede communicatie met de statushouders en cultuur-sensitief werken in de zorg.  Er wordt gesproken over de Stichting Voorlichters Gezondheid die een ondersteunende rol kan spelen in de huisartsenpraktijk. Deze rol kan uiteraard ook worden vervuld door de sleutelpersonen die door Pharos zijn opgeleid.

Interview met René Koops

Meer informatie