De zesde editie van de Bouwstenen-publicatie In Control biedt houvast bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De publicatie is ingedeeld naar de stappen zoals te vinden in de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (VNG, mei 2020) en gaat vooral om de informatie daarvoor.

Zo zijn er artikelen over datagedreven vastgoedsturing, het gebruik van openbare bronnen, slimme gebouwen en dashboards. Ook bevat het een overzicht van beschikbare vastgoedmanagementsystemen. 

De publicatie is het resultaat van een landelijke enquête onder gemeenten, (online) netwerkbijeenkomsten en diverse onderzoeken. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het werkveld en de VNG. Inmiddels wordt aan de opvolger gewerkt. Ook organiseert het Bouwstenen-netwerk diverse andere vervolgactiviteiten rond dit onderwerp. 

Meer informatie