Staatssecretaris Van Ark (SZW) stuurde vandaag een notitie naar de Tweede Kamer, waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Deze hoofdlijnennotitie gaat vooraf aan een wetgevingstraject dat na de zomer voorzien is.

De staatssecretaris is met diverse partijen in gesprek over haar voorstel voor invoering van loondispensatie, waaronder ook met de VNG.

Gemeenten: behoud loonkostensubsidie

Gemeenten hebben een voorkeur voor behoud van loonkostensubsidie. Zij hebben verschillende inhoudelijke bezwaren naar voren gebracht en zien vooralsnog niet in voor welk probleem het voorstel een oplossing zou zijn.

Het voorstel draagt naar de mening van gemeenten niet bij aan de inclusieve samenleving, is onnodig complicerend, ook voor betrokken werknemers die blijvend zijn aangewezen op de bijstand. Ook draagt het niet bij aan de gewenste uniformering van instrumenten en vereenvoudiging van de uitvoering.

Meer informatie

Zie ook