Per 1 januari 2018 zijn er nog 380 gemeenten. Dit komt door herindelingen in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Nu zijn er 388 gemeenten.

Gelderland

  • In de provincie Gelderland ontstaat de nieuwe gemeente Zevenaar. De nieuwe gemeente ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden.

Groningen

  • Gemeente Westerwolde ontstaat uit de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.
  • De gemeente Midden-Groningen ontstaat uit de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde.

Friesland

De gemeente Littenseradiel wordt opgeheven en het grondgebied wordt opgesplitst en verdeeld naar 3 gemeenten.

  • Aan de bestaande gemeente Leeuwarden wordt toegevoegd de gemeente Leeuwarderadeel en het noordoostelijke deel van Littenseradiel.
  • Aan de bestaande gemeente Súdwest-Fryslân wordt het zuidelijke deel van Littenseradiel toegevoegd.
  • De nieuwe gemeente Waadhoeke wordt gevormd door een samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en het noordwestelijke deel van Littenseradiel.

Meer informatie