Welke plaats heeft de psychische gezondheid van statushouders in jullie begeleiding? Met deze vraag opende Evert Bloemen, trainer bij Pharos, de training Psychische gezondheid van statushouders. 

De training is bedoeld voor maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk die statushouders begeleiden in Zuid-Holland Zuid. In de regio was behoefte aan zo’n training, signaleerde regiocoördinator Carola Schrijvers. Zij bracht de GGD Zuid-Holland Zuid, VluchtelingenWerk en Pharos bij elkaar. De partijen zetten de training gezamenlijk op.

Veerkracht

In Zuid-Holland Zuid komt steeds meer aandacht voor de gezondheid van statushouders. Daarbij staat het versterken van de psychische gezondheid hoog op de agenda. Een goede psychische gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor integratie en participatie. Veel vluchtelingen hebben een grote veerkracht, het is van belang om die te behouden en waar mogelijk te versterken. Om te voorkomen dat psychische problemen ontstaan of verergeren is tijdig signaleren en doorverwijzen van belang. De maatschappelijk begeleiders van Vluchtelingenwerk kunnen daarin een rol spelen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je psychische problemen tijdig signaleren en op de juiste manier bespreekbaar maken? Naar wie kun je een vluchteling doorverwijzen als dat nodig is? 

Deze vragen werden onder andere besproken aan de hand van casuïstiek. De deelnemers konden hun eigen ervaring inbrengen. Uitgebreid bespraken ze de beschermende en belastende factoren die een rol spelen bij de psychische gezondheid van statushouders. Door bij deze factoren stil te staan, kan de begeleider bedenken wat er nodig en mogelijk is om de veerkracht te versterken en wie daarbij kunnen worden betrokken. Beweging, zoals wandelen of fietsen kan soms helpen. Of het doen van vrijwilligerswerk of regelmatig Nederlands oefenen met een taalmaatje. Soms is het nodig iemand te verwijzen naar de huisarts, die kan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner GGZ inschakelen. Alleen bij zeer ernstige psychische problematiek wordt de specialistische GGZ ingeschakeld.

Meer informatie: