Collega’s uit Turkije, Hongarije en Litouwen waren op 13 september bij de VNG om meer te leren over Smart Cities. Daarbij kwamen de verschillende stromingen van Smart City beleid aan bod.

De vertegenwoordigers uit Çorum (Turkije), Szarvas (Hongarije) en Telśiai (Litouwen) doen mee aan een Town Twinning project, gefinancierd door de Europese Commissie om een Smart City Roadmap te ontwerpen voor hun steden.

Bij de VNG is aandacht besteed aan de onderwerpen waarover zij moeten nadenken bij het schrijven van een strategische raamwerk voor Smart City beleid. Er werd onder meer gesproken over de verschillende stromingen van Smart City beleid. Waar in de Verenigde Staten met name innovatie voorop staat, is in het Europese model de zoektocht naar publieke meerwaarde erg van belang. De Chinese school richt zich vooral op een slimme overheid. Door verschillende perspectieven te bieden aan de deelnemers, kunnen zij een goede afweging maken wat in hun eigen stad relevant is.

Tijdens hun technisch studiebezoek aan Nederland deed de groep ook de gemeente Amsterdam aan. Hier leerden ze meer over de publiek-private samenwerking en de digitale transformatie.

Meer informatie