Ondernemers hebben het de afgelopen tijd zwaar. Gesloten winkels, lege terrassen. Ondernemers moeten zich soms dieper in de schulden steken om het hoofd boven water te houden. Hierdoor is er meer aandacht voor ondernemers met schulden en de helpende hand die gemeenten aan ondernemers kunnen bieden. 

Door het ondersteunen van ondernemers in een vroeg stadium voorkomt de gemeente dat een ondernemer dieper in de financiële problemen komt.

Mede door de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die op 1 januari 2021 van kracht werd, wordt er een nadruk gelegd op een brede toegang tot schuldhulpverlening. Deze toegang geldt voor alle ‘natuurlijke personen’ en dus ook voor ondernemers.  

Het is raadzaam om de ondernemers in uw gemeente in beeld te krijgen om hen (zo vroeg mogelijk) passende hulp te bieden. Veel gemeenten vragen ons hoe zij de ondersteuning aan ondernemers kunnen inrichten of versterken.  

Het goede voorbeeld: Het zelfstandigenloket in Flevoland 

Een voorbeeld van goede ondernemersdienstverlening is het zelfstandigenloket van de gemeenten in Flevoland. Dit loket is gevestigd in Lelystad. Hier krijgen ondernemers een krediet of uitkering via de Bbz-regeling, of informatie over schuldhulp. Of ze worden doorverwezen naar een coach of krijgen andere ondersteuning. Vanuit dit loket is ook het initiatief MKB Doorstart ontstaan, een fonds voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. Daarnaast verwijst dit loket ook door naar een fonds dat is opgericht vanuit de provincie. Dit fonds helpt ondernemers met een financieel (tijdelijk) vraagstuk verder.

Ondersteuning van VNG 

De ondersteuning via het project “Ondernemers Ontschulden” van de VNG heeft tot doel:  

  1. Gemeenten bewust te maken meer aan preventie van schulden bij ondernemers te doen en schuldhulptrajecten open te stellen voor zelfstandig ondernemers; 
  2. Gemeenten te stimuleren om informatie voor ondernemers op een centrale plek binnen de gemeente (digitaal en/of fysiek) aan te bieden; 
  3. Gemeenten te helpen de interne communicatie tussen de diverse betrokkenen te vergroten en daardoor hun dienstverlening te verbeteren;  
  4. Gemeenten van slimme tips en adviezen op het organisatorische vlak te voorzien. 

De implementatiemanagers van het team Verbinden Schuldendomein ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de (gewijzigde) Wgs en de andere wetswijzigingen in het schuldendomein. De routekaart voor implementatie geeft een overzicht van de noodzakelijke implementatiestappen en verwijst per stap naar de bijbehorende ondersteuningsproducten uit de toolkit. Daarnaast bestaat de ondersteuning uit wekelijkse (be)spreekuren, een nieuwsbrief en een online forum. Ook is het team dagelijks telefonisch (070-37382 42) en per e-mail bereikbaar voor vragen, schulden@vng.nl