Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2022 hebben de leden gestemd over 11 moties. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de agenda stonden.

Alle moties zijn aangenomen. Op de agenda van de ALV stonden verder onder meer het VNG Jaarplan 2022, het regeerakkoord en de herijking gemeentefonds.  

De uitslagen van alle stemmingen hebben wij voor u op een rij gezet: 

Meer informatie