Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni hebben de leden gestemd over 16 moties en een amendement. Daarnaast werd gestemd over onderwerpen die op de agenda stonden.

Van de moties zijn er 14 aangenomen, één motie is aangehouden, één motie en het amendement zijn verworpen. Op de agenda van de ALV stonden verder onder meer de Verenigingsstrategie Gemeenten 2024, de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), verantwoording over de uitvoering van een aantal moties en landelijke inkoop jeugd en Wmo zintuigelijk gehandicapten.

De uitslagen van alle stemmingen hebben wij voor u op een rij gezet:

Meer informatie