Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben de leden gestemd over 17 moties en over de resolutie Zekerheid over de structurele financiën. Daarnaast stemden de leden over een aantal andere onderwerpen op de agenda.

In totaal zijn 15 moties aangenomen. Ook de resolutie kon, in iets gewijzigde vorm, rekenen op bijna 100% instemming.  

De uitslagen van alle stemmingen hebben wij voor u op een rij gezet: 

Meer informatie