Hoe combineren decentrale overheden energie- en klimaatmaatregelen met opgaven rond gebiedsontwikkeling? De VNG, IPO, UvW en NP RES zoeken concrete praktijkcases, bedoeld voor de leerlijn 'Integratie van energie- en klimaatmaatregelen in de ruimtelijke ordening' die zij aan het opzetten zijn.

Het Klimaatakkoord en de klimaatadaptatie vergen transities op verschillende deelgebieden, die  vrijwel allemaal gepaard gaan met een beslag op schaarse ruimte. Hoe kunnen deze transities in samenhang worden bezien? Welke factoren bevorderen of belemmeren die samenhang? Hoe kunnen decentrale overheden beter samenwerken in gebiedsontwikkeling en ruimtegebonden opgaven die om integrale aanpak vragen?

Die vragen staan centraal in een nieuwe leerlijn die in het kader van het Interbestuurlijk Programma wordt voorbereid. Het doel is praktische handvatten te vinden voor de integrale afweging van de verschillende opgaven en voor de samenwerking die daarvoor nodig is. De geleerde lessen zullen in een handreiking toegankelijk worden gemaakt voor alle decentrale overheden en verbonden doelgroepen. 

Voor de nieuwe leerlijn zijn we op zoek naar concrete praktijkcases:

  • op verschillende schaalniveaus (wijk, stedelijk gebied, landelijk gebied, regio)
  • waarin ten minste 2 decentrale overheden samenwerken
  • waarin maatregelen rond energietransitie en/of klimaatadaptatie worden gecombineerd met opgaven rond gebiedsontwikkeling (wonen, landbouw, natuur enzovoort)

Kent u een geschikte case of wilt u zelf een case inbrengen? Neem dan contact op met projectleider Ruud Schuurs, via ruud@ruudschuurs.com of 06 5081 9543. 

Meer informatie